Osnovi uvjeti poslovanja

1. Uvodne odredbe

1. Ovim web stranicama upravlja tvrtka Niti d.o.o. Zagreb, Križanićeva 15 (u daljnjem tekstu: DizzDizz). Molimo da pozorno pročitate ove uvjete poslovanja prije nego što se registrirate za kupnju putem DizzDizz web trgovine

2. Dokumenti pod nazivom Uvjeti dostave, Uvjeti povrata i reklamacije, Zaštita privatnosti i Načini plaćanja, sastavni su dijelovi Uvjeta poslovanja.

3. Uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve korisnike naše web stranice (uključujući posjetitelje koji samo pregledavaju stranice), neovisno o tome jesu li ili nisu prošli postupak registracije.

4. Uvjeti poslovanja kao i navodi u svim dokumentima koji su sastavni dio ovih Uvjeta podložni su promjenama. Ovi Uvjeti poslovanja mogu se mijenjati isključivo pisanim putem.

5. Skrećemo pozornost da svaki put prije nego se registrirate za kupnju putem DizzDizz web trgovine pažljivo pročitate sve navedene odredbe. Nismo dužni posebno Vas obavještavati o eventualnim promjenama Uvjeta.

6. Ako ne spadate u kategoriju potrošača temeljem Zakona o zaštiti potrošača, ovim putem jamčite da ste ovlašteni na poduzimanje radnji od strane trgovačkog društva ili drugog trgovca u ime i za račun kojeg rabite ove web stranice.


2. Cijena

1. Nastojimo brinuti se da su sve cijene navedene na ovim web stranicama točne. Međutim, može se potkrasti greška glede cijene proizvoda. Kada je točna cijena proizvoda niža od navedene cijene, izvršit ćemo povrat razlike i postupiti po narudžbi na uobičajeni način. Kada je točna cijena proizvoda viša od navedene cijene, obavijestit ćemo Vas od točnoj cijeni i dati Vam mogućnost da izvršite narudžbu po točnoj cijeni ili da otkažete narudžbu.

2. Dostava proizvoda na adresu i usluga montaže dodatno se naplaćuje. Više informacija o uvjetima dostave možete naći u dokumentu Uvjeti dostave.

3. Plaćanje

1. Sve cijene navedene na web stranicama iskazane su s uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV). Više informacija o načinima plaćanja možete naći u dokumentu Načini plaćanja.

4. Potvrda narudžbe

1. Nakon što ispunite narudžbu, putem e-mail dobit ćete potvrdu o prihvaćanju Vaše narudžbu. Prihvatom Vaše narudžbe smatra se da je ugovor o kupoprodaji sklopljen.

5. Pravo na otkaz ugovora od strane Kupca

1. U roku od 3 dana od primitka potvrde narudžbe odnosno sklapanja ugovora, imate pravo otkazati narudžbu i ugovor.

2. O otkazu ugovora dužni ste nas obavijestiti pisanim putem, putem e-maila na adresu info@dizzdizz.com

3. Ako ste naručene proizvode primili prije nego što ste otkazali ugovor, nemate pravo na otkazivanje ugovora.

4. Odmah nakon što je zaprimljena pismena obavijest o otkazivanju ugovora u roku predviđenom točkom 1. izvršit ćemo povrat iznosa koji ste na ime narudžbe - ugovora o kupoprodaji uplatili na naš račun.

Rok za povrat sredstva može biti od 5 do 35 dana od uplate. Rok za povrat ovisit će o načinu plaćanja koji ste prilikom kupnje odabrali.

6. Pravo na otkaz ugovora od strane Prodavatelja

Prodavatelj pridržava pravo na otkaz ugovor u slučaju:

a) nemogućnosti dostave naručenih proizvoda u roku dužem od 8 tjedana od uplate cijene odnosno potvrde narudžbe
b) nemogućnosti dostave na adresu naznačenu od strane kupca.

O otkazivanju ugovora obavijesti ćemo Vas putem e-maila.

U roku do 7 radna dana obvezujemo se izvršit povrat iznosa koji ste na ime narudžbe - ugovora o kupoprodaji uplatili na naš račun.

7. Registracija

1. Usluge koje pružamo putem naših web stranica dostupne su samo ako prođete postupak registracije. Registriranjem potvrđujete da ste navršili 18 godina ili da ste osoba koja koristi naše web stranice uz dozvolu zakonskih skrbnika.

2. Ovime se obvezujete da ćete u postupku registracije dati istinite, točne, ažurne i potpune informacije o Vama koje se traže u obrascu za registraciju. Sve zaporke koje Vam budu dodijeljene dužni ste čuvati u tajnosti. Pridržavamo pravo po slobodnoj ocjeni onemogućiti Vam korištenje usluga za koje je potrebna Vaša zaporka.

8. Kodeks ponašanja

Odgovorni ste za sve što prenosite ili primite sa ili putem naših web stranica. Ne smijete koristiti naše web stranice ili bilo koju našu uslugu za bilo kakvu svrhu koja je nezakonita, štetna ili sporna. Naročito ne smijete ništa prenositi, što šteti našem poslovanju ili vrijeđa druge korisnike. Ne smijete činiti ništa što može ometati funkcioniranje naših web stranica i usluga. Osim ako Vam damo izričitu dozvolu u tom smislu, ne smijete koristiti naše web stranice za bilo kakvu komercijalnu aktivnost.

9. Vlasnička prava i licencije

Svi tekstovi, glazba, zvuk, fotografije, grafika, video, raspored stranica, dizajn i drugi materijali koji se nalaze na našim web stranicama ili su dio naših usluga, zaštićeni su autorskom pravom, žigom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Mi smo vlasnici ili smo ovlašteni koristiti sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne) u svezi sa i na svim verzijama web stranica i naših usluga, na softveru pomoću kojeg ove web stranice funkcioniramo i pomoću kojeg pružamo usluge i na bilo kakvim podacima (uključujući podatke pribavljene tijekom postupka registracije korisnika) generiranim od strane korisnika naših web stranica i usluga. Osim ako ste izričito ovlašteni na to, ne smijete mijenjati, kopirati, spremati, objavljivati, iznajmljivati, licencirati, prodavati ili na bilo koji način distribuirati tim pravima intelektualnog vlasništva.

10. Podaci o zaštićenim znakovima

DizzDizz zaštićeni je logo i ime u vlasništvu tvrtke Niti d.o.o.. Svi drugi žigovi, imena proizvoda i tvrtke ili logotipi koji se koriste na ovoj web stranici pripadaju njihovim vlasnicima. Bez našeg prethodnog pisanog odobrenja, ne smijete prikazivati ili rabiti naše ili tuđe zaštićene znakove navedene u ovom članku ni na koji način.

11. Naknada štete

Ovime pristajete naknaditi nam štetu i štititi nas od i protiv bilo kakvog zahtjeva, pravnih radnji ili potraživanja (uključujući pravne troškove nastale u svezi s tim) koji su posljedica Vaše zlouporabe naših web stranica ili Vaše povrede ovih Uvjeta poslovanja. Odmah ćemo Vas obavijestiti o takvim zahtjevima, pravnim radnjama ili potraživanjima i pomoći ćemo Vam u razumnoj mjeri, pod uvjetom da naknadite naše troškove i izdatke (uključujući naše pravne troškove).

12. Ograničenje odgovornosti

1. U mjeri u kojoj smo na to ovlašteni zakonom, ne odgovaramo za bilo kakve zahtjeve, gubitke i/ili štetu bilo kojeg oblika koja je posljedica: (a) Vaše uporabe ili nemogućnosti uporabe naših web stranica; (b) Vaše uporabe ili nemogućnosti uporabe usluga koje pružamo (osim ako izričito navodimo u ovim ili drugim Uvjetima da smo odgovorni); (c) neovlaštenog pristupa prijenosu podataka ili podacima; (d) izjava ili ponašanja bilo koje treće strane. Pristajete na to da ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izgubljenu dobit, gubitak goodwilla, gubitak posla, gubitak podataka ili bilo kakvu drugu neizravnu ili posljedičnu štetu ili gubitak bilo koje vrste.

2. Ako proizvodi koje dostavljamo nisu ono što ste naručili ili su oštećeni ili imaju nedostatak ili dostavljena količina nije točna, nećemo imati nikakvu obvezu prema Vama ako nas o tome ne obavijestite u roku od 5 radnih dana od izvršene dostave proizvoda o kojima je riječ.

3. Bez obzira na gore navedeno, ništa u ovim Uvjetima ne ograničava prava koja možete imati kao potrošač temeljem Zakona o zaštiti potrošača ili drugih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.

13. Uklanjanje i gašenje web stranica

Prema našoj slobodnoj ocjeni imamo pravo ukloniti i/ili ugasiti naše web stranice u bilo koje doba.
Obvezujemo se da ćemo i nakon toga izvršiti sve do tada preuzete obveze prema Kupcima i provesti realizacije svih narudžbi – ugovora o kupoprodaji.
Nakon toga nećemo imati nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo kojoj trećoj osobi za bilo kakav gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli zbog uklanjanja ili gašenja stranica.

14. Događaji izvan naše kontrole

Ne odgovaramo za nemogućnost dostave proizvoda koje ste naručili ili bilo kakvo kašnjenje u dostavi ili za bilo kakvu štetu ili oštećenje dostavljenih proizvoda koji su uzrokovani događajima ili okolnostima izvan naše razumne kontrole uključujući, bez ograničenja, štrajkove, lock-outove i druge industrijske akcije, padanje sistema ili pristupa internetu, poplave, eksplozije, požare ili nesreće.

15. Nevaljanost

Ako se bilo koji dio ovih Uvjeta poslovanja ne može primijeniti jer je nevaljan, to neće utjecati na valjanost i primjenjivost ostalih dijelova ovih Uvjeta poslovanja.

16. Cjelokupni sporazum

Ovi Uvjeti poslovanja, zajedno s dokumentima pod nazivom Uvjeti dostave, Uvjeti povrata i reklamacije, Načini plaćanja, Zaštita privatnosti te zajedno s cjenikom, čine cjelokupni sporazum o isporuci proizvoda. Ovi Uvjeti poslovanja mogu se mijenjati isključivo pisanim putem.

DizzDizz web trgovinom upravlja:

NITI, d.o.o.
Križanićeva 15, 10000 Zagreb
MB 3889378
OIB 89863944008
Tel: 01/484 0096
e-mail: info@dizzdizz.com


UVJETI DOSTAVE

Dostava naručenih proizvoda može se izvršiti kao dostava na adresu ili preuzimanjem od strane kupca na distribucijskom mjestu koje odredi  prodavatelj.

Dostava na adresu

U slučaju dostave na adresu, dostava će biti izvršena na adresu koju je prilikom narudžbe proizvoda specificirao Kupac.
Dostava na adresu vrši samo na području Republike Hrvatske.
Dostava na adresu može biti izvršena od strane prodavatelja - tvrtke Niti d.o.o. ili ugovornih partnera iste. Dostava je moguća i preko drugih ovlaštenih službi za dostavu paketa, zavisno o vrsti i specifičnosti kupljenih artikala.
U slučaju dostave proizvoda na adresu kupca, kupac snosi troškove dostave i/ili montaže.
Pri odabiru opcije Dostava na adresu  kupac će dobiti predračun za plaćanje usluge dostave, a po izvršenoj uplati usluga će mu biti izvršena od strane Prodavatelja sukladno  ugovorenim rokovima isporuke (vidjeti: Rokovi isporuke naručene robe) 

Preuzimanje robe od strane Kupca

Kupac može odabrati opciju da sam preuzme naručene proizvode na najbližem distribucijskom mjestu koje odredi  Prodavatelj. Kupac je u tom slučaju obvezan preuzeti proizvode u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prispijeću robe na skladište od strane prodavatelja. U slučaju da to ne izvrši u navedenom roku, Prodavatelj će kontaktirati Kupca, te ukoliko je potrebno, dogovoriti alternativne načine   isporuke.

Rokovi isporuke naručene robe:

U pravilu rok isporuke je do 4 tjedna od uplate od strane kupca, odnosno potvrde narudžbe od strane administratora web trgovine.
Kako se radi o dizajnerskim proizvodima i ograničenim serijama u kojima se proizvode, rok
za dostavu je moguć i do 8 tjedana od uplate od strane kupca, odnosno potvrde narudžbe od strane administratora web trgovine. U tom slučaju obvezujemo se postupiti sukladno članku 29. Zakona o zaštiti potrošača obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda.

 

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Oštećeni artikli

Molimo da ne primite niti potpisujete dostavne dokumente, ako su dostavljeni proizvodi vidljivo oštećeni. Ako primite artikal koji je bio oštećen prilikom transporta, molimo da nas odmah kontaktirate. Uložit ćemo najveće napore kako bismo Vam osigurali zamjenu za naručene proizvode u što kraćem mogućem roku.

Artikli s nedostatcima

Ako proizvodi koje dostavljamo nisu ono što ste naručili ili su oštećeni ili imaju nedostatak ili dostavljena količina nije točna, molimo danas  nas o tome obavijestite odmah ili najkasnije  u roku od 3 radnih dana od izvršene dostave proizvoda o kojima je riječ. Uložit ćemo najveće napore kako bismo Vam osigurali zamjenu za naručene proizvode čim je prije to moguće. Nakon isteka tok roka, sukladno Uvjetima poslovanja , točka 12. St.2. nećemo imati nikakvih obveza prema Vama.

Artikli primljeni greškom

Ako primite artikal koji niste naručili, molimo da nas o tome obavijestite odmah po primitku, a najkasnije u roku 3 radna  dana.

Kako izvršiti reklamaciju proizvoda

Molimo pošaljite e-mail na info@dizzdizz.com ili nas kontaktirajte telefonskim putem 01 484 0096 te navedite broj Vaše narudžbe i kratko objašnjenje problema. U najkraćem roku ćemo Vas obavijestiti o tome je li Vaša reklamacija usvojena ili nije. U slučaju da Vaša reklamacija bude usvojena, obavijestit ćemo Vas i o načinu povrata i/ili zamjene proizvoda.