Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 3 paketa

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima

4.119,00 kn sa PDV-om
Količina: