Klupski stolići 

Ljiljana Kolundžić

worm

worm_veličine:
2.900,00 kn sa PDV-om

Ines Stošić

ex_klupski stolić

2.725,00 kn sa PDV-om

Ada Kezić

nod

nod boja:
4.368,00 kn sa PDV-om

Ada Kezić

piazza luce

serija ECO OAK - PIAZZA LUCE 
2011.
proizvodnja: Lapibus d.o.o.
materijali:
3.563,00 kn sa PDV-om

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 2 paketa

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
2.810,00 kn sa PDV-om

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 2 paketa stol

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
3.394,00 kn sa PDV-om

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 3 paketa

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
4.119,00 kn sa PDV-om

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 3 paketa stol

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
4.674,00 kn sa PDV-om