Umjetnine 

Tatjana Kostanjević

Ples s maskama

21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora XI

2012. Požega
Materijal: sadra
Visina: 62 cm

 

21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora X

2012. Požega
Materijal: sadra
Visina: 40 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora IX

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 58 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora VIII

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 67 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora VII

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 75 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora VI

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 56 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora V

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 65 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora IV

2012. Požega
Materijal: bronca
Visina: 68 cm
21.000,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Plesni pokret III

2008, Opatija

Materijal: bronca

Visina: 14 cm

7.245,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Plesni pokret II

2008, Opatija

Materijal: bronca

Visina: 23 cm

7.245,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Plesni pokret I

2008, Opatija

Materijal: bronca

Visina: 17 cm

7.245,00 kn sa PDV-om

Tatjana Kostanjević

Terpsihora - Lady Gaga

2012. Požega
Materijal: sadra
Visina: 70 cm
21.000,00 kn sa PDV-om