Hodnik 

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - vješalica 3

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
3.137,00 kn sa PDV-om

Davor i Bernarda Silov

Boomerang - vješalica 4

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima
3.676,00 kn sa PDV-om