Davor i Bernarda Silov

Boomerang - 2 paketa stol

Slaganjem po predlošku ili po vlastitom naumu možete složiti različite uporabne predmete.

Materijal: hrast tretiran priprodnim uljima

3.394,00 kn sa PDV-om
Količina: