Darko Špiljarić

elmo

elmo nosač TV-a

ELMO  nosač TV –a s izvlačnom bočnom ladicom
dizajn: Ljiljana Kolundžić i Darko Špiljarić
2005.
Proizvođač: INkea, d.o.o. Zagreb
6.450,00 kn
6.110,00 kn sa PDV-om

elmo komoda s ladicom

Elmo - bazni element  s ladicama.
dizajn: Ljiljana Kolundžić i Darko Špiljarić
2005.
Proizvodnja: INkea, d.o.o. Zagreb
ladice:
2.525,00 kn sa PDV-om